Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
180
5
Funktsioonide selgitused
[A Custom Setting] menüü algsete seadistuste taastamine.
[A Rec. Mode], [Q Playback] ja [H Set-up] menüüde seadistusi ei taastata.
1
Valige [Custom Setting] menüüst [Reset].
2
Vajutage Reset Custom Fnction menüü kuvamiseks (
p
noolenuppu.
3
Valige (
m) noolenupu abil 
[Reset].
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks või taasesituseks valmis.
Erifunktsioonide menüü algseadete taastamine
Reset Custom Fnction
Cancel
Reset
Returns the custom
function settings
to initial settings
OK
OK
e_kb459.book  Page 180  Friday, June 22, 2007  3:48 PM