Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
6
Lisad
Vaikimisi seadistused  ........................................... 182
Erinevate objektiividega kasutatavad 
funktsioonid ........................................................... 186
Märkused avarõnga kasutamise kohta  ............... 188
CCD sensori puhastamine .................................... 189
Eraldi müüdav lisavarustus .................................. 192
Veateated ............................................................... 194
Probleemide lahendamine  .................................... 196
Tehnilised andmed  ................................................ 199
Sõnaseletused ....................................................... 202
Märksõnade loetelu  ............................................... 206
e_kb459.book  Page 181  Friday, June 22, 2007  3:48 PM