Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
182
6
Lisad
Vaikimisi seadistused
Allolevas tabelis on ära toodud tehasepoolsed algsed seadistused.
Tabeli sisu saab lugeda järgmiselt:
Memory seadistus
Jah : Kaamera väljalülitamisel salvestatakse sel hetkel kehtinud seadistus.
Ei
: Kaamera sisselülitamisel taastatakse algne vaikimisi väärtus.
Reset seadistus
Jah : Reset funktsiooni abil taastub väärtuse algne seadistus (lk.179).
Ei
: Reset funktsioon ei muuda seadistuse väärtust.
[Rec. Mode] Menüü
[Playback] Menüü
* Slim filtri, Soft filtri, heledusfiltri ja värvifiltri seadistused salvestatakse.
Üksus
Vaikeväärtus
Memory 
seadistus
Reset 
seadistus
Lk
Image tone
F (Bright)
Jah
Jah
lk.114
Recorded pixels
P (3008×2000)
Jah
Jah
lk.115
Quality level
C (Best)
Jah
Jah
lk.116
Saturation (värviküllus)
(0)
Jah
Jah
lk.117
Sharpness (teravus)
(0)
Jah
Jah
lk.117
Contrast (kontrastsus)
(0)
Jah
Jah
lk.117
Auto Bracket
±0.5/0  – +
Jah
Jah
lk.151
AE Metering
(Multi-segment)
Jah
Jah
lk.136
Swtch dst msr pt
N (Auto 
(automaatne))
Jah
Jah
lk.128
AF mode
l (Üksik)
Jah
Jah
lk.127
Flash Exp. Comp.
0.0
Jah
Jah
lk.154
Shake Reduction
35 (Fookuskaugus)
Jah
Jah
lk.49
Üksus
Vaikeväärtus
Memory 
seadistus
Reset 
seadistus
Lk
Plybk 
dsply 
mthd
Kuvameetod
Standard
Jah
Jah
lk.167
Bright Portion
P (Off (väljas))
Jah
Jah
Instant Review
1sec
Jah
Jah
lk.177
Preview 
Display
Histogramm
P (Off (väljas))
Jah
Jah
lk.178
Bright Portion
P (Off (väljas))
Jah
Jah
Digital Filter
B&W
Jah*
Jah
lk.76
Slideshow
3sec
Jah
Jah
lk.73
e_kb459.book  Page 182  Friday, June 22, 2007  3:48 PM