Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
183
6
Lisad
[Set-up] Menüü
Üksus
Vaikeväärtus
Memory 
seadistus
Reset 
seadistus
Lk
Format
lk.169
Beep
O (On (Sees))
Jah
Jah
lk.170
Date Adjust
Vastavalt 
vaikeväärtusele
Jah
Ei
lk.170
World 
Time
World Time setting
P (Off (väljas))
Jah
Jah
lk.171
Hometown (Linn)
Vastavalt 
vaikeväärtusele
Jah
Ei
Hometown (DST)
Vastavalt 
vaikeväärtusele
Jah
Ei
Destination (Linn)
Sama, mis 
Hometown
Jah
Ei
Destination (DST)
Sama, mis 
Hometown
Jah
Ei
Language /
Vastavalt 
vaikeväärtusele
Jah
Ei
lk.174
Guide Display
O (On (Sees))
Jah
Jah
lk.174
Brightness Level
0
Jah
Jah
lk.175
Video Out
Vastavalt 
vaikeväärtusele
Jah
Ei
lk.175
Transfer Mode 
(Ülekanderežiim)
PC
Jah
Jah
lk.89
Auto Power Off
1min
Jah
Jah
lk.176
Folder Name
Std.
Jah
Jah
lk.176
File #
SerialNo
Jah
Jah
lk.177
Sensor Cleaning
lk.189
Reset
lk.179
e_kb459.book  Page 183  Friday, June 22, 2007  3:48 PM