Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
187
6
Lisad
Objektiivide ja bajonettide nimed
FA fiksobjektiivid ja DA, D FA, FA J ningF objektiivid on K
AF
 bajonetiga. 
FA elektrilise suumiga objektiivid on K
AF2
 bajonetiga. Manuaalse suumiga 
objektiividel on K
AF
 bajonett. Detailsema info saamiseks lugege objektiivi 
kasutusjuhendit. Sellel kaameral ei ole elektrilise suumi funktsiooni.
Selle kaamera jaoks sobimatud objektiivid ja lisavarustus
Kui avarõngas ei ole s (Auto (automaatne)) asendis, kui objektiivil puudub s 
(Auto (automaatne)) asend või kui kasutate lisavarustust nagu vaherõngad või 
lõõts, toimib kaamera ainult juhul, kui [Using aperture ring] seadistus [A Custom 
Setting] menüüs on [Permitted] (lk.107). Vastava seadistusega seonduvate 
piirangute kohta lugege “Märkused avarõnga kasutamise kohta” (lk.188).
DA/FA J või avarõnga s (Auto (automaatne)) asendis olevate objektiivide 
puhul saab kasutada kõiki särirežiime.
Objektiiv ja integreeritud välk
Pehme fookusega (soft focus) ja vanemate kui A objektiivide kasutamisel 
rakendub integreeritud välklamp täisvõimsusel ning seda ei ole võimalik 
reguleerida.
Integreeritud välklamp ei toimi automaatse välklambina.
e_kb459.book  Page 187  Friday, June 22, 2007  3:48 PM