Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
188
6
Lisad
Märkused avarõnga kasutamise kohta
Avarõnga kasutamine
Kui [Using aperture ring] seadistus [A Custom Setting] menüüs on [Permitted] 
(lk.107), saab pildistada ka juhul, kui D FA, FA, F või A objektiivi avarõngas ei 
ole s asendis või kui objektiivil puudub s seadistus. Piirangute kohta vaadake 
allolevat tabelit.
Kui avarõngas ei ole s asendis toimib kaamera c (avaprioriteet) režiimis isegi siis 
kui režiimiketta asend on e või b.
Objektiiv
Särirežiim
Piirangud
D FA, FA, F, A, M (ainult 
objektiiv või koos 
automaatse 
lisavarustusega, nagu 
vaherõngas K)
c (avaprioriteet) 
režiim
Diafragma jääb avatuks sõltumata 
avarõnga asendist. Säriaeg muutub 
vastavalt täisavale kuid võib põhjustada 
särivigu. Pildiotsijas kuvatakse avanäidu 
asemel [F--].
D FA, FA, F, A, M, S 
(koos automaatse 
lisavarustusega, nagu 
vaherõngas K)
c (avaprioriteet) 
režiim
Pildistamine on võimalik valitud avaga kuid 
võib põhjustada särivigu. Pildiotsijas 
kuvatakse avanäidu asemel [F--].
Manuaalse avaga 
objektiivid, näiteks 
peegelobjektiiv (ilma 
lisavarustuseta)
c (avaprioriteet) 
režiim
FA, F Soft 85mm FA Soft 
28mm (ainult objektiiv)
c (avaprioriteet) 
režiim
Pildistamine on võimalik valitud avaga 
manuaalse avavahemiku ulatuses. 
Pildiotsijas kuvatakse avanäidu asemel 
[F--]. Teravussügavuse kontrollimisel 
(Optical Preview) käivitub automaatne 
mõõtmine. Särituse kontrollimine on 
võimalik.
Kõik objektiivid
a (Manual 
(Manuaalne)) 
režiim
Pildistamine on võimalik valitud ava ja 
säriajaga. Pildiotsijas kuvatakse avanäidu 
asemel [F--]. Teravussügavuse 
kontrollimisel (Optical Preview meetod) 
käivitub automaatne mõõtmine. Särituse 
kontrollimine on võimalik.
e_kb459.book  Page 188  Friday, June 22, 2007  3:48 PM