Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
18
1
Enne kaamera kasutamist
Igakordsel M nupu vajutamisel taasesitusrežiimis vahetub kaamera kuvarežiim 
järgmiselt: [Standard] kuva, [Histogram] kuva, [Detailed Information] kuva ja 
[No info. Display] (ainult pilt).
  Detailne info
Taasesitusrežiim
Algselt ekraanil kuvatavat infot on võimalik Q nupu abil muuta. (lk.167)
1
Pilt
14* Drive mode (Võtterežiim) (lk.108)
2
Pööramise ikoon (lk.69)
15* Auto Bracket (lk.151)
3
Pildikataloogi ja faili number 
(lk.176, 177)
16
Sharpness (teravus) (lk.117)
17
ISO tundlikkus (lk.121)
4
Kustutuskaitse ikoon (lk.83)
18
Image tone (lk.114)
5
AF mode (lk.127)
19
Contrast (kontrastsus) (lk.117)
6
AF punkti info (lk.128)
20
Quality level (lk.116)
7
Säriaeg lk.140
21
Recorded pixels (lk.115)
8
Avaarv (lk.142)
22
Color space (lk.123)
9
Särikompensatsioon (lk.147)
23
Objektiivi fookuskaugus
10
Saturation (värviküllus) (lk.117)
24
White balance (lk.118)
11
Režiimiketta asend (lk.110)
25
Pildistuskuupäev/kellaaeg (lk.170)
12
AE Metering (lk.136)
26* Stseeniprogramm (lk.50)
13* Flash Mode (lk.54)
* Indikaator 13 ilmub ainult neil piltidel, mis pildistati välklambi abil. Indikaatorit 14 ja 15 
ei ilmu samaaegselt. Indikaator 26 ilmub ekraanile ainult stseeniprogrammis.
14
14 : 25
25
14 : 25
sRGB
sRGB
40
40mm
mm
sRGB
40mm
ISO
ISO 800
800
1 5
.
+
2000
2000
1 /
ISO 800
1 5
.
+
2000
1 /
2
2 8
.
F2 8
.
F
100-0001
100-0001
100-0001
EV
EV
EV
AF. S
AF. S
AF. S
/
07
07
/
01
01 2007
2007
07 01 2007
/
/
1
2
26
3
4
6
10
9
5
8
7
16
19
23
11
17
20
24
12 13 14 15
18
21
25
22
e_kb459.book  Page 18  Friday, June 22, 2007  3:48 PM