Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
189
6
Lisad
CCD sensori puhastamine
CCD sensoril olev mustus jäädvustub pildil olevale heledale ühtlasele taustale 
tumedate varjudena ning tähistab CCD sensori puhastamise vajadust.
Tolmueemaldusfunktsioon raputab CCD sensorile sadestunud tolmu maha.
1
Valige [Set-up] menüüst 
[Dust Removal] ning vajutage (
p
noolenuppu.
2
Vajutage 
4 nuppu.
Tolmueemaldusfunktsioon käivitub.
Kui soovite, et tolmueemaldus käivituks igal kaamera sisselülitamisel, 
siis valige [Start-up action] ning määrake (
op) noolenuppude abil 
O (On (Sees)).
CCD sensori tolmueemaldus
D u s t   R e m o v a l
D u s t   R e m o v a l
S t a r t - u p   a c t i o n
MENU
S t a r t
OK
e_kb459.book  Page 189  Friday, June 22, 2007  3:48 PM