Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
190
6
Lisad
Tõstke peegel üles ning avage puhastamiseks katik. Professionaalse puhastuse 
läbiviimiseks võtke ühendust PENTAX hoolduskeskusega. CCD sensor on õrn 
täppisseade. Puhastusteenus on tasuline.
Sensori puhastamiseks saab kasutada puhastuskomplekti O-ICK1 (müügil eraldi 
lisana).
1
Lülitage kaamera välja ning eemaldage objektiiv.
2
Lülitage kaamera sisse.
3
Valige [Set-up] menüüst [Sensor Cleaning].
4
Vajutage (
p) noolenuppu.
Ekraanile ilmub Sensor Cleaning menüü.
Tolmu eemaldamine suruõhuga
• Ärge kasutage balloonides müüdavat suruõhku.
• Ärge puhastage CCD sensorit p (Bulb) särirežiimis.
• Kui eemaldate kaamera eest objetkiivi pikemaks ajaks, paigaldage kaamerale 
alati kerekork. Selliselt väldite CCD sensorile mustuse sattumist.
• Kui aku või patarei vool on nõrk, ilmub LCD monitorile teade [Not enough battery 
remaining to clean sensor].
• Kui teil ei ole võimalik vooluadapterit kasutada, paigaldage kaamerasse täielikult 
laetud akud. Kui vooluallikas puhastamise ajal nõrgeneb, annab kaamera 
piiksuva hoiatusheli. Lõpetage puhastamine koheselt.
• Vältige õhupumba otsiku viimist kaamera sisemusse. Toitevoolu katkemisel võib 
see kahjustada CCD sensorit ja/või katikut.
• CCD sensori puhastamise ajal on kaamera toiteks soovitatav kasutada 
vooluadapterit (müügil eraldi lisana).
• CCD sensori puhastamise ajal vilgub iseavaja tuli ning LCD paneelile ilmub [Cln] 
teade.
• Kaamera on varustatud CCD sensori stabilisaatorsüsteemiga, mis võib CCD 
sensori puhastamise ajal müra tekitada. Seda ei loeta veaks.
e_kb459.book  Page 190  Friday, June 22, 2007  3:48 PM