Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
191
6
Lisad
5
Valige (
m) noolenuppude abil 
[Mirror Up].
6
Vajutage 
4 nuppu.
Peegel lukustub ülemisse asendisse.
7
Puhastage CCD sensor.
Kasutage harjasteta õhupumpa tolmu ja 
mustuse ettevaatlikuks eemaldamiseks 
CCD sensorilt. Harjastega pumba 
kasutamine võib CCD pinda kriimustada. 
Sensori pühkimine riidega on keelatud.
8
Lülitage kaamera välja.
9
Paigaldage objektiiv pärast seda kui peegel on alumisse 
asendisse liikunud.
Sensor Cleaning
Cancel
Mirror Up
Mirror Up to Clean CCD
Turn the power OFF
to end
OK
OK
e_kb459.book  Page 191  Friday, June 22, 2007  3:48 PM