Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
192
6
Lisad
Eraldi müüdav lisavarustus
Kaamerale on võimalik osta erinevat lisavarustust. Detailsema info saamiseks 
võtke ühendust PENTAX esindajaga.
Tärniga (*) märgistatud tooted on samasugused, nagu kaameraga kaasasolevad.
Vooluadapter võimaldab kaamera toiteks kasutada seinakontakti.
Päästikukaabel pikkusega 0,5 m.
Võimaldab juhtida kaamera päästikut kuni 5 m kauguselt (kaamera ees).
Automaatne välklamp AF540FGZ
Automaatne välklamp AF360FGZ
AF540FGZ ja AF360FGZ on P-TTL režiimi toetavad automaatsed välklambid 
juhtarvudega vastavalt 54 ja 36 (ISO 100/m). Omaduste hulka kuulub 
sünkroniseerimine orivälguna, automaatne välk, sünkronisatsioon lühikeste 
säriaegadega, traadita välk ja esimese/tagumise kardina sünkronisatsioon.
Välgujalg CL-10
Kasutatakse AF540FGZ või AF360FGZ välklambi jalana traadita režiimis.
Välgupesa adapter F
G
Välgu pikenduskaabel F5P
Välgupesa adapter F
Adapterit ja pikenduskaablid võimaldavad välklambi kaamerast eemale viia.
Vooluadapter D-AC76
Päästikukaabel CS-205
Distantspäästik F
Välklambi lisavarustus
e_kb459.book  Page 192  Friday, June 22, 2007  3:48 PM