Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
194
6
Lisad
Veateated
Veateade
Kirjeldus
Memory card full
SD mälukaart on täis saanud ning rohkem pildifaile 
sinna ei mahu. Pildistamise jätkamiseks paigaldage 
uus SD mälukaart või kustutage mittevajalikke faile. 
(lk.29, lk.79)
Pildistamine võib olla võimalik kui muudate pildi 
kvaliteedi või suuruse seadistusi ja proovite uuesti. 
(lk.115, lk.116)
No image
SD mälukaardil ei ole taasesitatavaid pildifaile.
Camera cannot display this image
Kaamera ei suuda kuvada pildifaile, mille formaati ta ei 
toeta. Pildifaili taasesitus võib olla võimalik arvuti või 
mõne teist tüüpi kaamera abil.
No card in camera
Kaamerast puudub SD mälukaart. (lk.29)
Memory card error
SD mälukaart on vigane, pildistamine ja taasesitus ei 
õnnestu. Tõenäoliselt on pilte võimalik vaadata arvuti 
abil.
Card not formatted
Kaameras olev SD mälukaart on formaatimata või 
on formaaditud mõne teise seadmega, mille formaat 
ei ühildu kaameraga. Enne kasutamist formaatige 
mälukaart selle kaamera abil. (lk.169)
Card locked
Kaamerasse on paigaldatud lukustatud mälukaart. 
Eemaldage mälukaardi lukustus. (lk.30)
Card is locked
Pildi pööramise infot ei ole 
võimalik salvestada
This image is protected
Pildi pööramise infot ei ole 
võimalik salvestada
Pööratud pilt on kustutuskaitsega. Eemaldage 
kustutuskaitse enne pildi pööramist. (lk.83)
Cannot use this card
Paigaldatud mälukaarti ei ole selle kaameraga 
võimalik kasutada. Paigaldage töökorras mälukaart.
Battery depleted
Vooluallikas on tühjaks saanud. Paigaldage laetud 
akud või uued patareid. (lk.25)
Not enough battery remaining to 
clean sensor
Teade ilmub CCD sensori puhastamisel kui vooluallika 
laeng on puhastamise jaoks ebapiisav. Paigaldage 
laetud akud või kasutage kaamera toiteks 
vooluadapterit (müügil eraldi lisana). (lk.28)
Image folder cannot be created
Suurima numbriga fail (9999) on loodud suurima 
numbriga kataloogis (999) ning rohkem faile ei ole 
võimalik salvestada. Paigaldage tühi SD mälukaart 
või formaatige olemasolevat. (lk.169)
The image is not stored
Pilt jäi salvestamata SD mälukaardi vea tõttu.
Settings not stored
DPOF seadistuste fail jäi salvestamata kuna SD 
mälukaart on täis. Vaba ruumi tekitamiseks kustutage 
mittevajalikke pilte ning seadistage DPOF uuesti. (lk.79)
RAW images cannot be set
DPOF seadistusi ei saa teha RAW pildifailide kohta.
RAW images are not supported
RAW faile ei ole digitaalfiltrite abil võimalik töödelda.
e_kb459.book  Page 194  Friday, June 22, 2007  3:48 PM