Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
195
6
Lisad
No image to be filtered
See teade ilmub ekraanile digitaalfiltrite käivitamisel 
[Q Playback] menüüst, kui kõik kaardil olevad pildid 
on RAW failid või mõne teise kaameraga tehtud pildid.
This image cannot be filtered
See teade ilmub ekraanile digitaalfiltrite käivitamisel 
Fn menüüst mõne teise kaameraga tehtud piltide 
puhul.
No DPOF files
DPOF seadistused on tegemata. Seadistage DPOF 
ning trükkige. (lk.85)
Printer error
Printer on andnud veateate ning faili ei saa trükkida. 
Kõrvaldage vead ning proovige trükkimist uuesti.
No paper in the printer
Printerist on paber otsa saanud. Lisage paberit ja 
trükkige.
No ink in the printer
Printerist on tint otsa saanud. Paigaldage uus 
tindipadrun ning trükkige.
Paper stuck in the printer
Printeris on paberi ummistus. Kõrvaldage ummistus 
ning jätkake trükkimist.
Data error
Trükkimise ajal tekkis andmete viga.
Veateade
Kirjeldus
e_kb459.book  Page 195  Friday, June 22, 2007  3:48 PM