Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
196
6
Lisad
Probleemide lahendamine
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist soovitame teil kontrollida järgmisi 
asjaolusid.
Probleem
Põhjus
Lahendus
Kaamera ei lülitu 
sisse
Akud või patareid on 
paigaldamata
Veenduge, et akud on paigaldatud. Vajadusel 
paigaldage akud või patareid.
Akud või patareid on 
valesti paigaldatud
Kontrollige akude orientatsiooni.
Jälgige paigaldamisel +- sümboleid. (lk.25)
Aku on nõrk
Paigaldage laetud elemendid või kasutage 
toiteks vooluadapterit. (lk.28)
Päästik ei toimi
Objektiivi avarõngas 
ei ole s asendis
Pöörake objektiivi avarõngas s asendisse 
(lk.139) või valige [Using aperture ring] 
seadistuseks [A Custom Setting] menüüs 
[Permitted] (lk.188).
Välklamp laeb
Oodake kuni välklamp on laetud.
SD mälukaardil või 
sisemälus ei ole vaba 
ruumi
Paigaldage tühi SD mälukaart või kustutage 
mittevajalikud pildid. (lk.29, lk.79)
Salvestamine
Oodake kuni salvestamine lõpeb.
Automaatne 
teravustamine ei 
toimi
Subjekti on raske 
autofookusega 
teravustada
Autofookus ei pruugi toimida madala kontrastiga 
objektide (nagu taevas, valged seinad), tumedate 
objektide, keerukate mustrite, kiirestiliikuvate 
ning läbi akna või võrgu pildistatavate objektide 
puhul. Lahendusena lukustage fookus päästiku 
poolenisti vajutamise abil sarnasel kaugusel 
asuvale objektile, kadreerige võte päästikut 
vabastamata ringi ning vajutage päästik lõpuni 
alla. Alternatiivina võib kasutada ka manuaalset 
teravustamist. (lk.132)
Subjekt on 
fookusalast väljas
Kadreerige subjekt pildiotsijas oleva fookusraami 
keskele. Kui subjekt on fookusalast väljas, 
suunake kaamera subjektile ja lukustage 
fookus (vajutage päästik poolenisti alla), 
kadreerige võte ringi ning vajutage päästik 
lõpuni alla.
Pildistatav on liiga 
lähedal
Eemalduge pildistatavast ning üritage uuesti.
Teravustamisrežiim 
on \
Lükake fookusrežiimi nupp asendisse 
=. 
(lk.124)
[AF  Mode] seadistus 
[A Rec. Mode] 
režiimis on k 
(jälgiv)
Valige [AF Mode] väärtuseks [A Rec. Mode] 
režiimis l (ühekordne). (lk.127)
Pildistusrežiimiks on
 
\ (Moving Object 
(liikuv objekt)) režiim
Valige mõni teine pildistusprogramm (välja 
arvatud 
\ (Moving Object (liikuv objekt))). 
(lk.50)
e_kb459.book  Page 196  Friday, June 22, 2007  3:48 PM