Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
197
6
Lisad
Säriluku 
funktsioon ei 
toimi
Särilukku ei saa 
kasutada a (Manual 
(Manuaalne)) ja p 
(Bulb) režiimides
Särilukku saab kasutada kõigis režiimides 
peale a (Manual (Manuaalne)) ja p (Bulb) 
režiimi. 
Välklamp ei 
rakendu
Kui välgurežiimiks on 
valitud [Auto 
discharge] või [Auto 
flash+Redeye reduct], 
siis välklamp 
pildistatava stseeni 
piisava valgustatuse 
korral ei rakendu.
Valige välgurežiimiks [Manual discharge] 
või [Manl flash+Redeye reduct]. (lk.54)
Režiimiketas on 
asendis a (Flash 
OFF)
Valige režiimikettal mõni teine asend 
(välja arvatud a (Flash OFF)). (lk.50)
H (Scene) režiim 
on 
A (Night Scene), 
K (Sunset), 
D (Candlelight) või 
E (Museum)
Valige mõni teine 
H (Scene) režiim välja 
arvatud 
A (Night Scene), K (Sunset), 
D (Candlelight) ja E (Museum). (lk.50)
Elektriline suum 
ei toimi
Sellel kaameral 
puudub elektriline 
suum
Suumige käsitsi. (lk.53)
USB ühendus 
arvutiga ei toimi 
ootuspäraselt*
Ühendusrežiimiks on 
valitud [PictBridge]
Valige ühendusrežiimiks [PC].
USB andmete 
edastamisel tekkis 
viga
Valige ühendusrežiimiks [PC-F].
USB ühendus 
printeriga ei toimi 
ootuspäraselt
Ühendusrežiimiks on 
valitud [PC] või [PC-F]
Valige ühendusrežiimiks [PictBridge]. (lk.89)
Probleem
Põhjus
Lahendus
e_kb459.book  Page 197  Friday, June 22, 2007  3:48 PM