Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
198
6
Lisad
Harvadel juhtudel võivad staatilised laengud põhjustada kaamera imelikku 
käitumist. Lahendusena tuleks kaamerast eemaldada toiteelemendid ning 
paigaldada need uuesti. Kui peegel lukustub ülemisse asendisse, eemaldage akud 
või patareid ning paigaldage uuesti. Seejärel lülitage kaamera uuesti sisse. Peegel 
peaks liikuma alumisse asendisse. Kui kaamera toimib pärast seda protseduuri 
normaalselt, ei ole remont vajalik.
*
Kaamera ja arvuti ühendamise kohta detailsema info saamiseks lugege PENTAX 
PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO Laboratory 3 kasutusjuhendit (lk. 11).
Värinastabilisaat
or ei toimi 
Värinastabilisaator 
on välja lülitatud
Lülitage stabilisaator sisse.
Värinastabilisaator ei 
ole õigesti 
seadistatud
Kui kasutate objektiivi, mis ei edasta kaamerale 
fookuskauguse infot, tuleb [Focal Length] 
väärtus [Shake Reduction] menüüs käsitsi 
seadistada. (lk.49)
Säriajad on 
kaasavedamisel või 
öövõtete pildistamisel 
pikad ning ületavad 
stabilisaatori 
efektiivse ulatuse
Lülitage stabilisaator välja ja kasutage statiivi.
Pildistatav on liiga 
lähedal
Eemalduge pildistatavast või lülitage 
stabilisaator välja ja kasutage statiivi.
Probleem
Põhjus
Lahendus
e_kb459.book  Page 198  Friday, June 22, 2007  3:48 PM