Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
19
1
Enne kaamera kasutamist
  Histogrammi kuva
1
Pildikvaliteet (failitüüp)
2
Pildikataloogi ja faili number (lk.176, lk.177)
3
Kustutuskaitse ikoon (lk.83)
4
Histogramm (lk.167)
• Ülesäris olevad alad vilguvad ekraanil juhul, kui [Bright Portion] hoiatus on 
menüüst lubatud [Plybk dsply mthd] alt [Q Playback] menüüs. (lk.167)
• Histogrammi liigutamiseks ekraanil üles ja alla kasutage (
mn) noolenuppe.
100-0046
100-0046
100-0046
1
2
4
3
e_kb459.book  Page 19  Friday, June 22, 2007  3:48 PM