Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
20
1
Enne kaamera kasutamist
Pildiotsija näidud
1
AF raam. (lk.39)
2
Punktmõõtmise raam. (lk.136)
3
AF punkt. (lk.128)
4
Välgu olek. (lk.54)
Ilmub juhul, kui võtteks kasutatakse välklampi ning vilgub kui välk oleks võtteks 
vajalik kuid seda ei kasutata.
5
Sarivõte. (lk.127)
Ilmub juhul kui [AF Mode] väärtuseks  menüüs on k (Sarivõte).
6
Pildiprogrammi ikoon. (lk.50)
Ekraanile ilmub kasutatava pildiprogrammi ikoon.
\ (Moving Object (liikuv objekt)), q (Macro), = (Portrait), U (Normaalrežiim 
I puhul), . (Night Scene Portrait), s (Landscape).
7
Stseenirežiimi ikoon. (lk.50)
Ilmub stseenirežiimis pildistamisel.
8
Fookuse indikaator. (lk.44)
Ilmub kui pildistatav on terav.
9
Säriaeg (lk.140)/Tundlikkuse kontroll.
Säriaeg pildistamisel või seadistamisel (kui säriaeg on valikuketta abil muudetav, 
kuvatakse näidule alajoon).
Kuvab tundlikkuse kui [OK btn when shooting] (OK nupp pildistamisel) väärtuseks 
on [Confirm Sensitivity] ning vajutate 
4 nuppu. (lk.126)
10
Avaarv. (lk.142)
Avaarv pildistamisel või seadistamisel (kui avaarv on valikuketta abil muudetav, 
kuvatakse näidule alajoon).
1
4
5
6
15
14
16
8
7
9
10
11
12
13
2
3
1
e_kb459.book  Page 20  Friday, June 22, 2007  3:48 PM