Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
209
6
Lisad
Trükkimine ühekaupa
 .............91
Traadita välgurežiim
 .............162
Tundlikkus
 ............................121
TV
 ...........................................75
b (Säriajaprioriteet) 
režiim
 ....................................140
U
USB kaabel
 ............................88
USB režiim
 .............................89
Ühekordne teravustamine
l
 .....................................127
Ülesäris alad
 ........................178
V
Vaikimisi seadistused
 ......33, 182
Välgu särikompensatsioon
 ...154
Välgukeeld
 .............................50
Väline välklamp
 ....................160
Värviküllus
 ............................117
Värviruum
 .............................123
Värvustasakaal
 .....................118
Värvustemperatuur
 ...............119
Vaatamine suurelt
 ..................70
Valged alad
 ..........................167
Valikuketas
 .............................99
Veateated
 .............................194
Videokaabel
 ...........................75
Videoseadmed
 .......................75
Videosignaali süsteem
 .........175
Viewfinder
 ..............................39
Vinjeteerumine
 .....................204
Vooluadapter
 ..........................28
Z
Zoom Lens
 .............................53
e_kb459.book  Page 209  Friday, June 22, 2007  3:48 PM