Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
21
1
Enne kaamera kasutamist
11
EV Compensation. (lk.147)
Ilmub juhul kui särikompensatsioon on kasutuses või kui seda on võimalik 
seadistada.
Vilgub aeglaselt välgu võimsuse kompenseerimisel.
Vilgub kiirelt särituse ja välgu võimsuse kompenseerimisel.
Muudetud väärtus ilmub vaba mälumahu näidu asemele.
12
Mällu mahtuv kaadrite arv/Särikompensatsioon.
Antud kvaliteediseadistuse ja pikslite arvu juures mällu mahtuv kaadrite arv.
Näitab sarivõttega salvestatavate kaadrite arvu. (lk.106)
Särikompensatsiooni väärtus ilmub selle seadistamisel. (lk.139)
a pildistusrežiimis ilmub erinevus korrektsest säritusest. (lk.144)
13
Stabilisaatori näit. (lk.47)
Ilmub stabilisaatori sisselülitamisel.
14
Manuaalne teravustamine. (lk.132)
Ilmub \ teravustamisrežiimis.
15
ISO tundlikkuse hoiatus. (lk.122)
Ilmub kui hoiatusväärtus on ületatud.
16
Säriluku indikaator. (lk.148)
Ilmub säriluku kasutamisel.
• Päästiku poolenisti vajutamisel süttib automaatse teravustamise jaoks kasutatav 
AF punkt punasena ekraanil. (lk.128)
• Kui [OK btn when shooting] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs on [Confirm 
Sensitivity], saab 
4 nupu abil kuvada pildiotsijas tundlikkuse väärtuse. (lk.126)
e_kb459.book  Page 21  Friday, June 22, 2007  3:48 PM