Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
22
1
Enne kaamera kasutamist
Järgnev info kuvatakse kaamera ülaosas oleval LCD paneelil.
LCD paneeli näidud
1
Säriaeg (lk.140)
5
AF punkti info (lk.128)
2
Avaarv (lk.142)
Indikaator puudub : Auto
3
Välgurežiim (lk.54)
V
: Valitud
b
: Integreeritud välklamp on 
valmis
(vilkuv ikoon annab märku 
välgu vajalikkusest või 
ebasobivast objektiivist)
M
: Keskmine
6
AE Särimõõterežiim (lk.136)
Indikaator puudub  : Multi-segment 
mõõtmine
a
: Välgukeeld
E : Automaatrežiim
M
: Keskmestav 
mõõtmine
>
: Punasilmsuse vähendus
N
: Punkt-
särimõõtmine
4
Võtterežiim (lk.108)
7
Automaatne kahveldus (lk.151)
9
: Ühe kaadri režiim
8
Valge balanss (lk.118)
(Ei kuvata Auto väärtusel)
j
: Sarivõte
g
: Iseavaja
9
Aku laetuse tase
h
: Pildistamine 
distantspäästikuga
10
Särikompensatsioon (lk.147)
11
Mällu mahtuv kaadrite arv/
Särikompensatsiooni väärtus/PC (Pb)
(PC=Personal Computer (mass 
storage), Pb=PictBridge)
1
3
4
2
9
8
7
11
10
6
5
e_kb459.book  Page 22  Friday, June 22, 2007  3:48 PM