Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
2
Alustamine
See peatükk selgitab pärast kaamera ostmist (kuid enne 
pildistamise alustamist) vajalikke samme ja tegevusi. 
Siintoodud info lugege kindlasti läbi.
Rihma kinnitamine  .................................................. 24
Akude paigaldamine  ............................................... 25
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine .......... 29
Kaamera sisse ja väljalülitamine ........................... 32
Algseaded ................................................................ 33
Objektiivi paigaldamine  .......................................... 37
Pildiotsija dioptri reguleerimine ............................. 39
e_kb459.book  Page 23  Friday, June 22, 2007  3:48 PM