Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
28
2
Alustamine
Kui kasutate LCD monitori pikaajaliselt või ühendate kaamera pikaks ajaks 
arvutiga, on soovitatav kaamera toiteks kasutada vooluadapterit D-AC76 
(eraldi müüdav lisavarustus).
1
Enne toitesisendi katte avamist lülitage kaamera välja.
2
Ühendage vooluadapteri väljundjuhe kaamera toitesisendiga.
3
Ühendage voolujuhe vooluadapteriga.
4
Ühendage voolujuhe seinakontaktiga.
Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav 
lisavarustus)
• Lülitage kaamera enne vooluadapteri ühendamist või eemaldamist välja.
• Veenduge, et kõik ühendused kaamera, vooluadapteri ja seinakontakti vahel 
oleksid kindlad. Kui toitevool andmete salvestamise või lugemise ajal katkeb, 
võivad andmed SD mälukaardilt kaduda.
• Enne vooluadapteri kasutamist lugege D-AC76 kasutusjuhendit.
• Kaameras olevaid akusid ei ole vooluadapteri abil võimalik laadida.
1
2
3
4
e_kb459.book  Page 28  Friday, June 22, 2007  3:48 PM