Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
2
 Hoiatus
• Akusid ja patareisid (edaspidi: akusid) ei tohi lühistada, tulle visata ega demonteerida. 
Akud võivad süttida või plahvatada.
• Kaamera toiteks sobivad elemendid on AA NiMH akud, AA liitiumpatareid, AA 
leelispatareid ja CR-V3 patareid. Laadida saab neist ainult NiMh akusid. 
Muude elementide laadimine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Eemaldage akud kaamerast koheselt, kui need kuumenevad või hakkavad suitsema. 
Olge ettevaatlik - kuum aku võib nahka kõrvetada.
• Mõned kaamera osad soojenevad kasutamise käigus. Teadke, et taoliste osade 
pikaajaline nahaga kontaktis hoidmine võib tekitada põletusi.
• Vältige välklambi puudutamist pildistamise ajal sõrmede või riietega. Välklamp võib 
tekitada põletusi.
• Riskide vähendamiseks kasutage ainult CSA/UL sertifitseeritud toitejuhet tüübiga 
SPT-2 või raskemat, minimaalselt NO.18 AWG vaskkaabliga.
• Kasutage kaameras ainult lubatud toiteelemente. Muud tüüpi elementide kasutamine 
võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Akude vahetamisel vahetage kõik elemedid korraga. Vanu ja uusi ning erinevat tüüpi 
elemente ei tohi omavahel kombineerida. Tulemuseks võib olla tulekahju või plahvatus.
• Akude paigaldamisel tuleb jälgida korrektset polaarsust (+/-), mis on märgitud 
akupessa. Vale polaarsuse korral võib tulemuseks olla tulekahju või plahvatus.
• Akusid ei tohi avada. Laadida saab ainult NiMH elemente. Akude või patareide 
avamise tulemuseks võib olla plahvatus või elemendi sisu lekkimine.
• Reisides võtke kaasa Worldwide Service Network rahvusvaheliste hoolduskeskuste 
andmed ning rahvusvaheline garantiikaart. Neid võib probleemide korral vaja minna.
• Kui kaamerat pole pikema aja jooksul kasutatud, kontrollige enne selle kasutamist 
kaamera töökorras olekut. Eriti tuleks seda teha enne tähtsate (pulma-,reisi-) piltide 
tegemist. Andmete salvestamist ei ole võimalik garanteerida, kui salvestamine, 
taasesitus või andmete laadimine arvutisse või muule mälukandjale ebaõnnestub 
kaamera, salvestusmeedia (SD mälukaart) vms. rikke tõttu.
• Ärge puhastage kaamerat orgaaniliste lahustitega, nagu alkoholbenseen või lahusti.
• Hoidke kaamerat kõrge õhuniiskuse ja temperatuuride eest. Ekstreemsete 
temperatuuride tõttu vältige kaamera jätmist sõidukisse.
• Vältige kaamera hoidmist ühes ruumis kemikaalidega. Kõrge temperatuur ja niiskus 
võivad põhjustada hallitust. Eemaldage kaamera vutlarist ning säilitage seda kuivas 
ja hästiventileeritud paigas.
ETTEVAATUSABINÕUD AKUDE KÄSITSEMISEL
Käsitsemise meelespea
e_kb459.book  Page 2  Friday, June 22, 2007  3:48 PM