Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
29
2
Alustamine
SD mälukaardi eemaldamine/
paigaldamine
Pildid jäädvustatakse SD mälukaardile. Veenduge, et kaamera on enne SD 
mälukaardi (müügil eraldi) eemaldamist või paigaldamist välja lülitatud.
1
Lükake kaardipesa katet noolega 
näidatud suunas (
1) ning avage 
see (
2).
2
Jälgige, et SD mälukaardi etikett 
oleks LCD monitori suunas ning 
lükake kaart lõpuni pessa.
Kaardi eemaldamiseks vajutage seda 
pesa sisemuse suunas.
3
Sulgege kaardipesa kate (1) ning 
lükake seda sulgemiseks noolega 
näidatud suunas (
2).
• Kui mälukaardi oleku tuli põleb, ei tohi SD mälukaarti pesast eemaldada.
• Uus või kaameras kasutamata SD mälukaart tuleb enne pildistamist formaatida. 
Samuti tuleb formaatida mõnes teises kaameras kasutatud mälukaart 
“SD mälukaardi formaatimine” (lk.169).
Veenduge, et kaardipesa kate on kindlalt 
suletud. Kaamera ei käivitu kui kaardipesa 
kate on avatud.
2
1
2
1
e_kb459.book  Page 29  Friday, June 22, 2007  3:48 PM