Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
30
2
Alustamine
Ettevaatusabinõud SD mälukaartide käsitsemisel
• SD mälukaart on varustatud kirjutus/
kustutuskaitse lülitiga. Selle lülitamine LOCK 
asendisse kaitseb kaardil olevaid andmeid uute 
andmete salvestamise, kustutamise ning kaardi 
formaatimise eest.
• SD mälukaart võib olla kuum kui eemaldate selle kaamerast koheselt pärast kasutamist.
• Andmete salvestamise, heli- või pildifailide taasesituse ja USB ühenduse ajal ei tohi 
kaamerat välja lülitada ega sellest SD kaarti eemaldada, kuna see võib põhjustada 
andmete kadumist või rikkuda mälukaarti.
• SD mälukaarti ei tohi painutada. Kaitske seda löökide, vedelike ja kõrgete temperatuuride 
eest.
• Ärge eemaldage kaamerast SD mälukaarti formaatimise ajal, kuna see võib kaardi 
rikkuda või kõlbmatuks muuta.
• SD mälukaardil olevad andmed võivad kaduda järgmistes olukordades. 
PENTAX ei vastuta ühelgi moel andmete kadumise eest.
(1) SD mälukaardi mittesihtotstarbelisel kasutamisel.
(2) SD mälukaardi kokkupuutel staatilise elektri või elektriliste interferentsidega.
(3) kui kaarti pole pikema aja jooksul kasutatud.
(4) kui andmete salvestamise, lugemise või ülekandmise ajal eemaldatakse kaamerast 
mälukaart või vooluallikas.
• Kui SD mälukaarti pikema aja jooksul ei kasutata, võivad kaardil olevad andmed 
muutuda loetamatuks. Tehke andmetest varukoopiaid mõnele teisele mälukandjale 
või arvutisse.
• Vältige kaardi kasutamist ja säilitamist kohtades, kus see võib kokku puutuda staatilise 
elektri ja elektriliste inrerferentsidega.
• Vältige kaardi hoidmist otsese päikesevalguse käes ning kohtades, kus esineb niiskuse 
kondensatsioon või kiired temperatuurimuutused.
• Infot selle kaameraga sobivate mälukaartide kohta saab PENTAX kodulehelt või 
PENTAX klienditeenindusest.
• Uued SD mälukaardid tuleb enne kasutamist kaamera abil formaatida. Samuti tuleb 
toimida mõne teise kaameraga kasutatud mälukaartide korral. 
1SD mälukaardi formaatimine (lk.169)
• Kui kavatsete oma SD mälukaardi ära müüa või kinkida, siis peaksite tagama, et sellel 
olevad andmed oleksid täielikult kustutatud nii, et neid ei ole võimalik taastada. Kui kaart 
sisaldab isiklikke või tundlikke salajasi andmeid, tuleb kaart hävitada. Pidage meeles, et 
formaaditult kaardilt on võimalik andmeid taastada. Vastav tarkvara on vabalt saadaval. 
Samuti on saadaval tarkvara, mille abil on võimalik andmeid täielikult kustutada. 
Andmete haldamine on kasutaja enda risk.
Kirjutuskaitse lüliti
e_kb459.book  Page 30  Friday, June 22, 2007  3:48 PM