Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
31
2
Alustamine
Valige pildi pikslite arv (suurus) ja kvaliteeditase (pakkimisaste) vastavalt sellele, 
millisel otstarbel kavatsete tehtavaid kaadreid kasutada.
Suurema pikslite või E arvuga pildifailid on trükitult detailsemad ning selgemad. 
Suurema pikslite arvuga (ja kõrgema kvaliteeditasemega) faile mahub SD 
mälukaardile vähem.
Jäädvustatud pildi või trükitud foto kvaliteet sõltub kaameras valitud 
kvaliteeditasemest, pikslite arvust, särituse korrektsusest, printeri eraldusvõimest 
ning paljudest muudest asjaoludest. Näiteks 10×15 cm foto trükkimiseks on piisav 
R (1536×1024) seadistus. Valige sobiv kvaliteeditase ja pikslite arv 
kasutuseesmärgist lähtuvalt.
Fotode pikslite arvu ning kvaliteeditaseme valimine toimub [A Rec. Mode] 
menüüs.
1 Pikslite arv (lk.115)
1 Kvaliteeditase (lk.116)
  Pikslite arv, kvaliteeditase ja hinnanguline piltide mahtuvus
• Ülaltoodud numbrid võivad tegelikkuses subjektist, pildistustingimustest, -režiimist, 
kasutatavast SD mälukaardist jne sõltuvalt erineda.
Pikslite arv ja Kvaliteeditase
Quality level
Recorded pixels
|
C
Best
D
Better
E
Good
1 GB
512MB
1 GB
512MB
1 GB
512MB
1 GB
512MB
P
(3008×2008)
90
46
(3008×2000)
330
167
607
311
966
498
Q (2400×1600)
459
234
807
415
1399
674
R (1536×1024)
880
453
1397
722
2151
1115
e_kb459.book  Page 31  Friday, June 22, 2007  3:48 PM