Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
32
2
Alustamine
Kaamera sisse ja väljalülitamine
1
Tõmmake pealüliti [On] 
asendisse.
Kaamera lülitub sisse.
Kaamera väljalülitamiseks lükake 
pealüliti asendisse [Off] (väljas).
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitage see alati välja.
• Kui teatud aja jooksul ühtegi operatsiooni ei toimu, lülitub kaamera välja. 
Kui kaamera on end automaatselt välja lülitunud, siis lülitage see tagasi 
sisse või teostage mõni järgnev operatsioon.
• Vajutage päästik poolenisti alla.
• Vajutage Q nuppu.
• Vajutage M nuppu.
• Vaikimisi seadistuste kohaselt lülitub kaamera välja kui 1 minuti jooksul pole 
ühtegi operatsiooni toimunud. Seadistust saab muuta [Auto Power Off] alt 
[H Set-up] menüüs. (lk.176)
e_kb459.book  Page 32  Friday, June 22, 2007  3:48 PM