Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
33
2
Alustamine
Algseaded
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub LCD monitorile Initial Settings menüü. 
Allpool on toodud juhised õige kuupäeva, kellaaja ja töökeele seadistamiseks. 
Kui need seadistused on kord tehtud, pole neid enam järgmistel sisselülitamistel 
vaja teha.
Valige kaamera menüüde keel. Valida saab: English, French, German, Spanish, 
Italian, Swedish, Dutch, Russian, Korean, Chinese (traditional/simplified) ja Japanese.
1
Vajutage (
p) noolenuppu.
2
Valige (
mnop) noolenuppude 
abil sobiv töökeel.
Vaikimisi töökeel on English.
3
Vajutage 
4 nuppu.
Töökeel
OK
English
New York
DST
Initial Settings
OK
Cancel
English
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Svenska
OK
OK
Français
Cancel
e_kb459.book  Page 33  Friday, June 22, 2007  3:48 PM