Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
35
2
Alustamine
Seadistage õige kell, kuupäev ning nende esitlusviis.
1
Vajutage (
p) noolenuppu.
Kursor liigub [mm/dd/yy] valikule.
2
Valige (
mn) noolenuppude abil sobiv kuupäeva esitlusviis.
3
Vajutage (
p) noolenuppu.
Kursor liigub [24h] valikule.
4
Valige (
mn) noolenuppude abil 24h (24-tunnine kell) 
või 12h (12-tunnine kell).
5
Vajutage (
p) noolenuppu.
Kursor naaseb [Date Style] (Kuupäeva esitlusviis) valikule.
6
Vajutage (
n) noolenuppu.
Kursor liigub [Date] (Kuupäev) valikule.
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 35  Friday, June 22, 2007  3:48 PM