Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
36
2
Alustamine
7
Vajutage (
p) noolenuppu.
Kursor liigub kuu valikule.
8
Valige (
mn) noolenuppude abil õige kuu.
Sarnaselt valige ka õige päev ning aasta.
Järgmiseks seadistage kellaaeg.
Kui valisite punktis 4 [12h], siis ’am’ ja ’pm’ vahetumine toimub automaatselt.
9
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis. Kui seadistasite kuupäeva ja kellaaega 
menüü abil, naaseb ekraanile [H Set-up] menüü. Sel juhul vajutage veelkord 
4 nupu.
Kui ekraanil on algseadete või kuupäeva valiku dialoog, saab seadistamise 
protseduuri katkestada ning 
3 nupu vajutusega pildistusrežiimi minna. 
Taolisel juhul ilmub ’Inital Setting’ ekraan kaamera järgmisel sisselülitamisel uuesti.
• Kui vajutate seadistuste lõpetamiseks 
4 nuppu, seatakse kaamera kella 
sekundid 00-seisu. Täpse aja seadistamiseks vajutage 
4 nuppu siis, kui TV, 
raadio vms. ajasignaali sekundid jõuavad 00-seisu.
• Töökeelt, kuupäeva ja kellaaega saab muuta menüü abil. (lk.170, lk.174)
OK
mm/dd/yy24h
2006
/
01
01 /
00 : 00
Date Style
Date Adjust
Date
Time
OK
Cancel
e_kb459.book  Page 36  Friday, June 22, 2007  3:48 PM