Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
37
2
Alustamine
Objektiivi paigaldamine
DA, D FA, FA J või muude avarõnga s (Auto) asendiga objektiividega saab 
kasutada kõiki kaamera särirežiime. Kui objektiivi avarõnga asend ei ole s (Auto), 
on osad funktsioonid piiratud. Lisainfot lugege “Märkused avarõnga kasutamise 
kohta” (lk.188). Muud objektiivid ja lisavarustus ei toimi tehase vaikimisi seadistustega. 
Kui soovite pildistamisel kasutada siin loetlemata objektiive ja lisavarustust, 
seadistage [Using aperture ring] erifunktsioonide alt. (lk.107)
1
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
2
Eemaldage kerekork (1) ning 
objektiivi tagakork (
2).
Asetage objektiiv kõrvale nii, et esilääts 
jääb allapoole. Selliselt väldite objektiivi 
bajoneti ja selle ümbruse vigastusi.
3
Seadke objektiivi korpusel ja 
kaamera kerel olevad punased 
täpid kohakuti, lükake objektiiv 
lõpuni bajonetti ning pöörake 
päripäeva kuni see klõpsatades 
lukustub.
Pärast paigaldamist veenduge, et 
objektiiv on kindlalt bajonetis lukus. 
Samuti jälgige, et objektiivi korpusel 
olev punane täpp jääks ülespoole 
ning et objektiiv ei liiguks külgsuunas.
Objektiivi ja kaamera kahjustuste vältimiseks lülitage kaamera enne objektiivi 
eemaldamist või paigaldamist alati välja.
e_kb459.book  Page 37  Friday, June 22, 2007  3:48 PM