Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
3
• Kaamera ei ole veekindel ega pritsmekindel, seda ei tohi kasutada vihma käes ega 
kohtades, kus see võib märjaks saada.
• Hoidke kaamerat vibratsiooni, löökide ja surve eest. Vibratsiooni eest kaitsmiseks 
asetage kaamera sõidukis näiteks pehmele pinnale.
• Kaamera on mõeldud kasutamiseks temperatuurivahemikus 0°C kuni 40°C.
• Kõrgete temperatuuride korral võib LCD ekraan mustaks muutuda. Temperatuuri 
langedes see nähtus kaob.
• Madala temperatuuri korral võib LCD ekraani reageerimiskiirus tunduda aeglasem. 
Seda vedelkristalli omadust ei loeta veaks.
• Kaamera hea tehnilise seisukorra tagamiseks on seda soovitatav lasta seda iga ühe 
või kahe aasta tagant PENTAX esinduses kontrollida.
• Järsud temperatuurimuutused võivad põhjustada õhuniiskuse kondenseerumist nii 
kaamera sise- kui ka välispindadel. Temperatuurimuutuse korral asetage kaamera 
vutlarisse või kilekotti ning võtke välja alles siis, kui kaamera ja keskkonna 
temperatuur on ühtlustunud.
• Vältige kaamera kokkupuutumist prügi, muda, liiva, tolmu, mustuse, mürgiste gaaside 
ja sooladega. Need võivad põhjustada häireid kaamera töös. Kaamerale sattunud 
vihm või veepiisad tuleb kuiva puhta riidega ära pühkida.
• SD mälukaardi käsitsemise kohta kohta lugege käesolevast juhendist 
“Ettevaatusabinõud SD mälukaartide käsitsemisel” (lk.30).
• Pildiotsija või objektiivi läätsedele sattunud tolmu eemaldamiseks kasutage pehmet 
objektiivipintslit. Ärge kasutage suruõhuballoone, kuna need võivad optilisi pindu 
rikkuda.
• Vältige tugevaid vajutusi ja survet LCD monitoril, kuna see võib vedelkristallpaneeli 
murda või põhjustada häireid monitori töös.
Toote registreerimise kohta
Soovi korral võite oma kaamera registreerida PENTAX kodulehel. Registreerida saab ka 
CD-ROM plaadil oleva tarkvara abil.
Täiendava info saamiseks lugege PENTAX PHOTO Browser 3/PENTAX PHOTO 
Laboratory 3 kasutusjuhendit (Windows: lk.9, Mac OS: lk.10).
e_kb459.book  Page 3  Friday, June 22, 2007  3:48 PM