Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
39
2
Alustamine
Pildiotsija dioptri reguleerimine
Pildiotsija reguleerimisel lähtuge enda nägemise eripäradest.
Kui pildiotsija pilt on raskesti nähtav, lükake reguleerimishooba külgedele.
Dioptrit saab nihutada alates -2,5m
-1
 kuni +1,5m
-1
.
1
Suunake kaamera hästivalgustatud 
pinnale ning vaadake läbi 
pildiotsija. Lükake diopteri 
reguleerijat vasakule või 
paremale.
Reguleerige hooba seni kuni pildiotsijas 
olev pilt ja AF raam on teravad.
• Fo pildiotsija serv on paigaldatud pildiotsijale 
tehasest väljasaatmisel. Kuigi dioptrit saab 
ka niisama reguleerida, on seda lihtsam teha 
kui pildiotsija serv on eemaldatud. 
Eemaldamiseks vajutage üks serv sissepoole 
ning tõmmake väljapoole.
Pildiotsija serva tagasi paigaldamiseks 
seadke see pildiotsija servas oleva vaoga 
kohakuti ning suruge oma kohale.
• Kui pildiotsija pilti on raske näha ka pärast 
dioptri reguleerimist, kasutage diopterläätse 
adapterit M. Selleks peab pildiotsija serv 
olema eemaldatud. (lk.193)
AF raam
e_kb459.book  Page 39  Friday, June 22, 2007  3:48 PM