Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
3
Üldine käsitsemine
Antud peatükk selgitab üldisemat pildistamist automaatsete 
pildiprogrammidega.
Keerukamate funktsioonide ja pildistusseadistuste kohta 
lugege peatükist 4.
Üldine käsitsemine  .................................................. 42
Pildistamine stabilisaatoriga  .................................. 47
Stseenile vastava pildiprogrammi valimine  .......... 50
Suumobjektiivi kasutamine  .................................... 53
Integreeritud välklambi kasutamine  ...................... 54
Teised võtterežiimid  ................................................ 58
Piltide taasesitus  ..................................................... 68
Videoseadmetega ühendamine .............................. 75
Piltide töötlemine filtritega  ..................................... 76
Piltide kustutamine  ................................................. 79
Trükiseadistused (DPOF)  ....................................... 85
Trükkimine PictBridge abil  ..................................... 88
e_kb459.book  Page 41  Friday, June 22, 2007  3:48 PM