Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
42
3
Üldine käsitsemine
Üldine käsitsemine
Pildistamisel on oluline ka kaamera hoidmise võtted.
• Hoidke kaamerat kindlalt mõlema käega.
• Vajutage päästik pildistamisel õrnalt alla.
Kaamera hoidmine
• Kaamera värina vältimiseks kasutage võtteks statiivi või toetage ennast 
pildistamisel näiteks vastu lauda, puud või seina.
• Individuaalsetele erinevustele vaatamata on käest pildistamisel säriaja rusikareegel 
1/x (kus x on objektiivi fookuskaugus ×1,5). Näiteks 50 mm fookuskauguse puhul 
on minimaalseks säriajaks 1/75 sek, 100 mm puhul 1/150 sek. Kui säriajad on 
sellest pikemad, kasutage värina vältimiseks statiivi või stabilisaatorit (lk.47).
• Kaamera värina vältimiseks teleobjektiiviga pildistamisel tuleks kasutada statiivi, 
mis on raskem kui kaamera koos teleobjektiiviga.
• Ärge kasutage stabilisaatorifunktsiooni statiivilt pildistamisel.
Horisontaalne
Vertikaalne
e_kb459.book  Page 42  Friday, June 22, 2007  3:48 PM