Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
43
3
Üldine käsitsemine
Automaatrežiimis saab kaamera valida optimaalsed seadistused pildistusobjektist, 
valgustingimustest, liikumisest ja kaugusest sõltuvalt.
1
Valige režiimikettal I.
Kaamera valib pildistatava jaoks 
optimaalse pildiprogrammi.
1 Stseenile vastava pildiprogrammi 
valimine (lk.50)
2
Lükake teravustamisrežiimi valiku 
nupp asendisse 
=.
Kaamera on automaatse teravustamise 
režiimi. (lk.124)
Pildistamine automaatrežiimis
e_kb459.book  Page 43  Friday, June 22, 2007  3:48 PM