Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
45
3
Üldine käsitsemine
6
Tehtud pildi ülevaade LCD 
monitoril.
Pärast pildistamist ilmub tehtud pilt 
1 sekundiks LCD monitorile 
(vaikimisi seadistus).
Kiire ülevaate käigus saab pildi i 
nupu vajutamisega kustutada.
1 Kiire ülevaate kestuse seadistamine 
(lk.177)
1 Piltide kustutamine (lk.79)
1 Ülesäris alade kuvamine (lk.178)
1 Histogrammi kuva (lk.178)
Delete
Delete
Delete
Päästiku kasutamine
Päästik toimib kaheastmelisena.
Päästiku poolenisti allavajutamine kuvab näidud pildiotsijas ja LCD paneelil 
ning käivitab automaatteravustamise. Päästiku lõpuni vajutamisel toimub 
pildistamine.
• Pildistamisel vajutage päästikut kaamera värina vältimiseks õrnalt.
• Harjutage päästiku poolenisti vajutamist täpse tunnetuse saamiseks.
• Kui päästik on poolenisti all, ei kao näidud pildiotsijast. Pärast päästiku 
vabastamist kustuvad näidud umbes 10 sekundi pärast (vaikimisi 
seadistus). (lk.20)
Vaba asend
Vajutatud poolenisti
(esimene asend)
Vajutatud lõpuni
(teine asend)
e_kb459.book  Page 45  Friday, June 22, 2007  3:48 PM