Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
46
3
Üldine käsitsemine
Automaatse teravustamise mehhanism ei ole täiuslik. Teravustamine võib teatud 
tingimustes keeruline olla. See kehtib ka käsitsi teravustamise kohta pildiotsija 
fookusindikaatori ] abil.
Kui objekti ei ole automaatselt võimalik teravustada, lülitage teravustamisrežiimi 
lüliti asendisse \ ning teravustage pildiotsija mattklaasi abil käsitsi. (lk.133)
(a)  Praktiliselt puuduva kontrastsusega objektid (valge sein, sinine taevas).
(b)  Valgust neelavad objektid.
(c) Kiirestiliikuvad objektid.
(d)  Tugev peegeldunud valgus või tagantvalgus (ere taust).
(e)  Vertikaalsed või horisontaalsed mustrid teravustamisalas.
(f)  Paljud erinevad objektid teravustamisalas esiplaanil ja tagaplaanil.
Raskesti teravustatavad objektid
Ülaltoodud (f) variandi puhul ei pruugi objekt terav olla ka juhul, kui pildiotsijasse 
ilmub ] fookusindikaator.
e_kb459.book  Page 46  Friday, June 22, 2007  3:48 PM