Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
48
3
Üldine käsitsemine
1
Lülitage stabilisaator sisse.
Päästiku poolenisti allavajutamisel ilmub 
pildiotsijasse 
k ning stabilisaator on 
sisse lülitatud.
Stabilisaatori sisselülitamine
• Kui kasutate objektiivi, mis ei edasta kaamerale automaatselt infot (fookuskaugus) 
(lk.47), ilmub [Shake Reduction] menüü ekraanile. Seadistage [Focal Length] 
(fookuskaugus) käsitsi. 1 Stabilisaatori seadistamine (lk.49)
• Kui te stabilisaatorit ei kasuta, lülitage see välja.
• Stabilisaator ei toimi täielikult (umbes 2 sekundi jooksul) kohe pärast kaamera 
sisselülitamist või pärast kaamera naasmist automaatsest väljalülitusest. Oodake 
stabilisaatori käivitumist ning vajutage seejärel õrnalt päästikule. Vajutage päästik 
poolenisti alla. Kaamera on pildistamiseks valmis kui 
k ilmub pildiotsijasse.
• Statiivilt pildistades tuleb stabilisaator kindlasti välja lülitada.
• Stabilisaator lülitub automaatselt välja järgmistes tingimustes. Iseavaja (10 sek 
või 2 sek) kasutamisel, distantspäästikuga pildistamisel, 3 sek viivitusega 
pildistamisel, bulb režiimis või pildistamisel koos välise välklambiga traadita 
režiimis.
e_kb459.book  Page 48  Friday, June 22, 2007  3:48 PM