Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
4
KAAMERA OHUTUKS KASUTAMISEKS.............................................1
KAAMERA KOHTA...............................................................................1
ETTEVAATUSABINÕUD AKUDE KÄSITSEMISEL .............................2
Käsitsemise meelespea........................................................................2
Sisukord................................................................................................4
Kasutusjuhendi ülesehitus ....................................................................9
Enne kaamera kasutamist
11
s kaamera omadused ...................................... 12
Pakendi sisu kontrollimine ......................................................... 13
Osade nimetused ......................................................................... 14
Kaamera .............................................................................................14
Näidud LCD Monitoril..........................................................................16
Pildiotsija näidud.................................................................................20
LCD paneeli näidud ............................................................................22
Alustamine
23
Rihma kinnitamine ....................................................................... 24
Akude paigaldamine .................................................................... 25
Akud....................................................................................................26
Patareide laetuse indikaator ...............................................................27
Hinnanguline piltide mahtuvus ja taasesituse kestus 
(uute patareidega) ..............................................................................27
Vooluadapteri kasutamine (eraldi müüdav lisavarustus) ....................28
SD mälukaardi eemaldamine/paigaldamine .............................. 29
Pikslite arv ja Kvaliteeditase ...............................................................31
Kaamera sisse ja väljalülitamine ................................................ 32
Algseaded ..................................................................................... 33
Töökeel ...............................................................................................33
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine ....................................................35
Objektiivi paigaldamine ............................................................... 37
Pildiotsija dioptri reguleerimine ................................................. 39
Sisukord
e_kb459.book  Page 4  Friday, June 22, 2007  3:48 PM