Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
49
3
Üldine käsitsemine
[Shake Reduction] menüü ilmub ekraanile kaamera sisselülitamisel juhul, 
kui stabilisaator on sisse lülitatud ning kaamera ette on ühendatud objektiiv, 
mis ei edasta fookuskauguse informatsiooni (lk.47).
Seadistage [Focal Length] [Shake Reduction] menüüst.
1
Seadistage (
op) noolenuppude 
abil [Focal Length].
Valige üks järgnevast 34 fookuskauguse 
hulgast. (Vaikimisi seadistus on 35.)
2
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
Stabilisaatori seadistamine
• Kui kasutate objektiivi, mis edastab kaamerale fookuskauguse automaatselt, 
ei ole [Shake Reduction] menüüd võimalik avada, kuna kaamera seab [Focal 
Length] väärtuse automaatselt.
• Vanemate keermega objektiivide (screw mount) kasutamisel seadistage [FI with 
S lens used] väärtuseks [A Custom Setting] menüüs [Available]. Selliselt kuvab 
kaamera teravustamisel fookusindikaatori. Kui väärtus on [Unavailable], eeldab 
kaamera, et objektiiv puudub ning stabilisaatorit ei saa kasutada.
• Kui kasutate objektiivi, millel puudub avarõnga s asend või kui avarõngas ei ole 
s asendis, seadistage [Using aperture ring] väärtuseks [A Custom Setting] 
menüüs [Permitted].
8
10
12
15
18
20
24
28
30
35
40
43
50
55
65
70
77
85 100 120
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Kui teie objektiivi fookuskaugus puudub menüüst, valige tegelikule 
fookuskaugusele lähim väärtus.
• Suumobjektiivi kasutamisel valige tegelik fookuskaugus.
• Stabilisaatori efekti mõjutavad pildistuskaugus ning fookuskaugus. 
Lähedalt pildistades ei pruugi stabilisaator soovitud tulemusi anda.
[Focal Length] seadistust saab muuta [Shake Reduction] alt [A Rec. Mode] 
menüüs. (lk.104)
Cancel
OK
OK
Shake Reduction
135
120
100
Focal Length
e_kb459.book  Page 49  Friday, June 22, 2007  3:48 PM