Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
50
3
Üldine käsitsemine
Stseenile vastava pildiprogrammi 
valimine
I (Auto Picture) režiimis valib kaamera optimaalse pildiprogrammi ise.
Kui te automaatrežiimis soovitud pilti ei saa, siis valige režiimiketta abil 
= (Portrait), s (Landscape), q (Macro), 
\ (Moving Object (liikuv objekt)), 
. (Night Scene Portrait), a (Flash OFF), 
H (Scene).
Pildistusrežiimid on järgmised.
I (Auto Picture)
Valib automaatselt Portree, Maastik, Makro ja Liikuv Objekt 
programmide hulgast.
Kui optimaalne programm puudub, kasutab kaamera 
pildistamiseks standardseid seadistusi.
=
(Portrait)
Optimaalne portreede jäädvustamise režiim.
s
(Landscape)
Suurendab teravussügavust, rõhutab puude ja taeva 
kontuure ning värviküllust, loob erksa pildi.
q
(Macro)
Jäädvustab elavaid pilte lilledest ja muudest väikestest 
lähedal asuvatest objektidest.
\
(Moving Object 
       (liikuv objekt))
Teravad pildid kiirestiliikuvatest objektidest.
.
(Night Scene Portrait)
Inimeste pildistamine öise vaate või koidiku taustal.
a
(Flash OFF)
Integreeritud välk ei rakendu. Muud seadistused 
sarnanevad I normaalrežiimiga.
H (Stseen)
Võimaldab sõltuvalt pildistustingimustest valida ühe 
kaheksast pildistusrežiimist.
. (Ööportree) puhul on säriajad hämarates kohtades üsna pikad ka integreeritud 
välklambi kasutamisel. Kaamera värina vältimiseks kasutage statiivi või stabilisaatorit.
Ketta indikaator
e_kb459.book  Page 50  Friday, June 22, 2007  3:48 PM