Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
51
3
Üldine käsitsemine
Režiimiketta 
H (Stseen) asendis võimaldab kaamera kasutada pildistamiseks 8 
erinevat stseeniprogrammi.
1
Valige 
(Stseen).
2
Vajutage 
{ nuppu.
Ekraanile ilmub Fn menüü. 
H (Stseen) 
režiimis ilmub hetkel valitud 
stseeniprogrammi ikoon Fn menüüsse.
Pildiprogrammi valimine
A (Night Scene)
Öiste võtete pildistamiseks. Kaamera värina vältimiseks 
kasutage statiivi.
i (Surf & Snow)
Pildistamiseks eredates tingimustes, näiteks rannal või 
lumisel maastikul.
B (Text)
Võimaldab jäädvustada teksti teravana.
K (Sunset)
Päikesetõusu või -loojangu ilusate värvide jäädvustamiseks.
C (Kids (Lapsed))
Liikuvate laste jäädvustamiseks. Jäädvustab nahatoonid 
tervete ja erksatena.
E (Pet (Lemmikloom))
Liikuvate lemmikloomade jäädvustamiseks.
D (Candlelight)
Küünlavalguse õrna atmosfääri jäädvustamiseks.
E (Museum)
Pildistamiseks kohtades, kus välklambi kasutamine on 
keelatud.
A (Night Scene), K (Sunset), 
D (Candlelight) ja E (Museum) režiimides 
välklamp ei toimi. Kaamera värina vähendamiseks kasutage stabilisaatorit või 
statiivi. 
Kuidas valida stseeniprogrammi
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 51  Friday, June 22, 2007  3:48 PM