Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
52
3
Üldine käsitsemine
3
Vajutage 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub programmivalik.
4
Valige (
mnop) noolenuppude 
abil stseeniprogramm.
Kui valite lemmiklooma programmi, saab 
valikuketta abil määrata kassi või koera 
ikooni.
5
Vajutage 
4 nuppu.
Fn menüü naaseb ekraanile.
6
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
Night Scene
OK
OK
OK
OK
Used for night scenes.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
prevent shaking.
Used for night scenes.
Use a tripod, etc. to
prevent shaking.
For capturing moving
For capturing moving
pets
pets
For capturing moving
pets
Pet
OK
OK
OK
OK
e_kb459.book  Page 52  Friday, June 22, 2007  3:48 PM