Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
53
3
Üldine käsitsemine
Suumobjektiivi kasutamine
Suumobjektiiv võimaldab pildistada nii telefotot kui ka laiemat vaatenurka. 
Määrake soovitud fookuskaugus ning pildistage.
1
Pöörake suumirõngast vasakule 
või paremale.
Pöörake suumirõngast päripäeva 
(telefoto) või vastupäeva (lainurk).
• Mida väiksem on kuvatav fookuskaugus, seda laiem on objektiivi vaatenurk. 
Mida suurem fookuskaugus, seda võimsam suurendus.
• Elektriline suum ei ühildu selle kaameraga.
Lainurk
Telefoto
Lainurk
e_kb459.book  Page 53  Friday, June 22, 2007  3:48 PM