Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
54
3
Üldine käsitsemine
Integreeritud välklambi kasutamine
Hämaras või tagantvalgustatud stseeni korral kasutage integreeritud välklambiga 
pildistamiseks järgmisi võtteid.
Integreeritud välklambi optimaalne töökaugus on 0,7 kuni 4 m pildistatavast. 
Lähemal kui 0,7 m asuvate objektide puhul võivad tekkida särivead ning 
vinjeteerumine (pildi nurkade tumenemine). (Välgu töökaugus sõltub ka objektiivist 
ja tundlikkusest (lk.156)).
1
Vajutage 
{ nuppu.
Avaneb Fn menüü.
g
Auto discharge
Kaamera määrab automaatselt stseeni heleduse ning avab 
välklambi. Kui hämaras pildistamisel või tagantvalgustatud 
objekti puhul võib säriaeg pildi ebateravaks muuta, rakendub 
välklamp automaatselt. (Välklamp võib avaneda kuid ei 
pruugi rakenduda kui kaamera otsustab, et välk ei ole võtteks 
vajalik.)
h
Manual discharge
Välklamp rakendub manuaalselt. Välklamp tuleb avada 
ja sulgeda käsitsi.
i
Auto flash+Redeye 
reduct
Automaatne välgurežiim punasilmsuse 
vähendusfunktsiooniga.
j
Manl flash+Redeye 
reduct
Manuaalne välgurežiim punasilmsuse 
vähendusfunktsiooniga.
Kui avate integreeritud välklambi K nupu abil, toimub pildistamine sundvälgu 
režiimis sõltumata menüüst valitud režiimist.
Välgurežiimi valimine
Integreeritud välklambi ja objektiivide ühilduvus
Sõltuvalt kasutatavast objektiivist võib esineda vinjeteerumist (pildi nurkade 
tumenemine valguse vähesuse tõttu). Soovitatav on teha testvõtteid.
1 DA, D FA, FA J, FA ja F objektiivide ühilduvus integreeritud välklambiga 
(lk.158)
• Integreeritud välklambi kasutamisel tuleb objektiivilt päikesevarjuk eemaldada.
• Objektiivide puhul, millel puudub avarõnga s (Auto) asend, rakendub 
integreeritud välklamp täisvõimsusel.
Fn
AUTO
AUTO
AUTO
OK
Exit
Exit
Exit
Fn
e_kb459.book  Page 54  Friday, June 22, 2007  3:48 PM