Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
55
3
Üldine käsitsemine
2
Vajutage (
n) noolenuppu.
Ekraanile ilmub välklambi valikute 
menüü.
3
Valige (
op) noolenuppude abil välgurežiim.
4
Vajutage 
4 nuppu.
Kaamera naaseb Fn menüüsse.
5
Vajutage 
{ nuppu.
Kaamera on pildistamiseks valmis.
1
Valige režiimikettal 
HI=q või ..
2
Vajutage päästik poolenisti alla.
Integreeritud välklamp avaneb vajadusel 
ning alustab laadimist. Kui välk on laetud, 
ilmub LCD paneelile ja pildiotsijasse b 
sümbol. (lk.17, lk.20, lk.22)
Režiimiketta e, b, c, a ja p asendis on 
valikud 
g ja i hallid ning neid ei saa 
valida.
Automaatrežiim 
gi (Välklamp avaneb automaatselt)
A (Night Scene), K (Sunset), 
D (Candlelight) või E (Museum) programmides 
H (Scene) režiimi puhul välklamp ei toimi. 
Kui välklamp on avadut, vajutage automaatrežiimi asendamiseks sundvälguga 
K nuppu. Automaatrežiimis ilmub LCD paneelile E sümbol.
Auto discharge
Auto discharge
Auto discharge
Flash Mode
Flash Mode
Flash Mode
OK
OK
OK
OK
e_kb459.book  Page 55  Friday, June 22, 2007  3:48 PM