Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
56
3
Üldine käsitsemine
3
Vajutage päästik lõpuni alla.
Toimub pildistamine.
4
Välklambi sulgemiseks suruge 
joonisel näidatud osa alla.
1
Vajutage K nuppu.
Integreeritud välklamp avaneb ning 
alustab laadimist. Sõltumata valitud 
välgurežiimist kasutab välklamp 
sundvälgu režiimi. Kui välklamp on 
täielikult laetud, ilmub pildiotsijasse ja 
LCD ekraanile 
h sümbol. (lk.17, lk.20, 
lk.22)
2
Vajutage päästik lõpuni alla.
Välklamp rakendub pildistamisel.
3
Sulgemiseks suruge välk alla.
Välgu manuaalrežiim (Sundvälk) 
h
j
Kui välgurežiim on 
g või i ning 
integreeritud välklamp on avatud, saab 
automaatse ja sundvälgu režiimide vahel 
liikuda K nupu abil järgmistel tingimustel.
• Pildistusrežiim on I, =, s, q, 
\ või 
..
H režiim on i, B, C või E.
e_kb459.book  Page 56  Friday, June 22, 2007  3:48 PM