Pentax k100d super Operating Guide (et)

Download
57
3
Üldine käsitsemine
“Punased silmad” jäädvustuvad pildile hämaras välklambiga pildistamisel. Seda 
põhjustab silma võrkkestalt peegelduv välklambi valgus. Hämaras on silma pupillid 
avatud.
Seda nähtust saab vastavate võtete abil vältida.
• Kasutage pildistamiseks hästivalgustatud kohti.
• Suumobjektiivi puhul valige lainurk ning pildistage lähemalt.
• Kasutage välklampi, mis toetab punasilmsuse vähendust.
• Välise välklambi kasutamisel viige välklamp kaamerast võimalikult eemale.
Punasilmsuse vähendusfunkstioon väldib punaste silmade jäädvustamist eelvälgu 
abil, mis lastakse lahti vahetult enne pildistamist. Eelvälgu toimel tõmbuvad pupillid 
kokku. Pildistamiseks lastava põhivälgu ajal on pupillid väiksemad ning silmad ei 
jäädvustu nii punastena. Punasilmsuse vähendusfunktsiooni kasutamiseks valige 
välgurežiimiks pildiprogrammides 
i (Auto+punasilmsuse vähendus) või j 
(sundvälk + punasilmsuse vähendus) teistes pildistusrežiimides.
Päeval pildistamisel elimineerib täitevälk pildilt varjud (näiteks portreteeritava näost). 
Välklamp on täitevälguna kasutamisel sundvälgu režiimis.
  Pildistamine (Automaatrežiim)
1 Veenduge, et välklamp on avatud ning välgurežiimiks on 
h (sundvälk). (lk.56)
2 Veenduge, et välklamp on laetud.
3 Tehke pilt.
Punasilmsuse vähendusfunkstioon 
Päevane täitevälk
Kui taust on liiga ere, võib pilt olla ülesäris.
Ilma täitevälguta
Täitevälguga
e_kb459.book  Page 57  Friday, June 22, 2007  3:48 PM